Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cubelles se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:¨

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEsDies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabte, diumenges i els dies declarats festius.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 30 de juliol
  • 16 d'agost
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Dades de contacte

  Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC)
  C/ Joan Roig i Piera, 3-5
  08880 - Cubelles
  Telèfon: 93 895 03 00

  | © 2023 AJUNTAMENT DE CUBELLES Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per eAtiendeCubelles. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas